Tabla de Colores RGB

Si necesitas buscar un color específico, presiona ctrl + f para buscar.Si deseas más libertad en la combinación de colores, puedes probar:Paleta de Colores Útil

Color Nombre Color RGB Código de Color Hexadecimal Color Nombre Color RGB Código de Color Hexadecimal
Snow255 250 250#FFFAFAPaleTurquoise1187 255 255#BBFFFF
GhostWhite248 248 255#F8F8FFPaleTurquoise2174 238 238#AEEEEE
WhiteSmoke245 245 245#F5F5F5PaleTurquoise3150 205 205#96CDCD
Gainsboro220 220 220#DCDCDCPaleTurquoise4102 139 139#668B8B
FloralWhite255 250 240#FFFAF0CadetBlue1152 245 255#98F5FF
OldLace253 245 230#FDF5E6CadetBlue2142 229 238#8EE5EE
Linen250 240 230#FAF0E6CadetBlue3122 197 205#7AC5CD
AntiqueWhite250 235 215#FAEBD7CadetBlue483 134 139#53868B
PapayaWhip255 239 213#FFEFD5Turquoise10 245 255#00F5FF
BlanchedAlmond255 235 205#FFEBCDTurquoise20 229 238#00E5EE
Bisque255 228 196#FFE4C4Turquoise30 197 205#00C5CD
PeachPuff255 218 185#FFDAB9Turquoise40 134 139#00868B
NavajoWhite255 222 173#FFDEADCyan10 255 255#00FFFF
Moccasin255 228 181#FFE4B5Cyan20 238 238#00EEEE
Cornsilk255 248 220#FFF8DCCyan30 205 205#00CDCD
Ivory255 255 240#FFFFF0Cyan40 139 139#008B8B
LemonChiffon255 250 205#FFFACDDarkSlateGray1151 255 255#97FFFF
Seashell255 245 238#FFF5EEDarkSlateGray2141 238 238#8DEEEE
Honeydew240 255 240#F0FFF0DarkSlateGray3121 205 205#79CDCD
MintCream245 255 250#F5FFFADarkSlateGray482 139 139#528B8B
Azure240 255 255#F0FFFFAquamarine1127 255 212#7FFFD4
AliceBlue240 248 255#F0F8FFAquamarine2118 238 198#76EEC6
lavender230 230 250#E6E6FAAquamarine3102 205 170#66CDAA
LavenderBlush255 240 245#FFF0F5Aquamarine469 139 116#458B74
MistyRose255 228 225#FFE4E1DarkSeaGreen1193 255 193#C1FFC1
White255 255 255#FFFFFFDarkSeaGreen2180 238 180#B4EEB4
Black0 0 0#000000DarkSeaGreen3155 205 155#9BCD9B
DarkSlateGray47 79 79#2F4F4FDarkSeaGreen4105 139 105#698B69
DimGrey105 105 105#696969SeaGreen184 255 159#54FF9F
SlateGrey112 128 144#708090SeaGreen278 238 148#4EEE94
LightSlateGray119 136 153#778899SeaGreen367 205 128#43CD80
Grey190 190 190#BEBEBESeaGreen446 139 87#2E8B57
LightGray211 211 211#D3D3D3PaleGreen1154 255 154#9AFF9A
MidnightBlue25 25 112#191970PaleGreen2144 238 144#90EE90
NavyBlue0 0 128#000080PaleGreen3124 205 124#7CCD7C
CornflowerBlue100 149 237#6495EDPaleGreen484 139 84#548B54
DarkSlateBlue72 61 139#483D8BSpringGreen10 255 127#00FF7F
SlateBlue106 90 205#6A5ACDSpringGreen20 238 118#00EE76
MediumSlateBlue123 104 238#7B68EESpringGreen30 205 102#00CD66
LightSlateBlue132 112 255#8470FFSpringGreen40 139 69#008B45
MediumBlue0 0 205#0000CDGreen10 255 0#00FF00
RoyalBlue65 105 225#4169E1Green20 238 0#00EE00
Blue0 0 255#0000FFGreen30 205 0#00CD00
DodgerBlue30 144 255#1E90FFGreen40 139 0#008B00
DeepSkyBlue0 191 255#00BFFFChartreuse1127 255 0#7FFF00
SkyBlue135 206 235#87CEEBChartreuse2118 238 0#76EE00
LightSkyBlue135 206 250#87CEFAChartreuse3102 205 0#66CD00
SteelBlue70 130 180#4682B4Chartreuse469 139 0#458B00
LightSteelBlue176 196 222#B0C4DEOliveDrab1192 255 62#C0FF3E
LightBlue173 216 230#ADD8E6OliveDrab2179 238 58#B3EE3A
PowderBlue176 224 230#B0E0E6OliveDrab3154 205 50#9ACD32
PaleTurquoise175 238 238#AFEEEEOliveDrab4105 139 34#698B22
DarkTurquoise0 206 209#00CED1DarkOliveGreen1202 255 112#CAFF70
MediumTurquoise72 209 204#48D1CCDarkOliveGreen2188 238 104#BCEE68
Turquoise64 224 208#40E0D0DarkOliveGreen3162 205 90#A2CD5A
Cyan0 255 255#00FFFFDarkOliveGreen4110 139 61#6E8B3D
LightCyan224 255 255#E0FFFFKhaki1255 246 143#FFF68F
CadetBlue95 158 160#5F9EA0Khaki2238 230 133#EEE685
MediumAquamarine102 205 170#66CDAAKhaki3205 198 115#CDC673
Aquamarine127 255 212#7FFFD4Khaki4139 134 78#8B864E
DarkGreen0 100 0#006400LightGoldenrod1255 236 139#FFEC8B
DarkOliveGreen85 107 47#556B2FLightGoldenrod2238 220 130#EEDC82
DarkSeaGreen143 188 143#8FBC8FLightGoldenrod3205 190 112#CDBE70
SeaGreen46 139 87#2E8B57LightGoldenrod4139 129 76#8B814C
MediumSeaGreen60 179 113#3CB371LightYellow1255 255 224#FFFFE0
LightSeaGreen32 178 170#20B2AALightYellow2238 238 209#EEEED1
PaleGreen152 251 152#98FB98LightYellow3205 205 180#CDCDB4
SpringGreen0 255 127#00FF7FLightYellow4139 139 122#8B8B7A
LawnGreen124 252 0#7CFC00Yellow1255 255 0#FFFF00
Green0 255 0#00FF00Yellow2238 238 0#EEEE00
Chartreuse127 255 0#7FFF00Yellow3205 205 0#CDCD00
MedSpringGreen0 250 154#00FA9AYellow4139 139 0#8B8B00
GreenYellow173 255 47#ADFF2FGold1255 215 0#FFD700
LimeGreen50 205 50#32CD32Gold2238 201 0#EEC900
YellowGreen154 205 50#9ACD32Gold3205 173 0#CDAD00
ForestGreen34 139 34#228B22Gold4139 117 0#8B7500
OliveDrab107 142 35#6B8E23Goldenrod1255 193 37#FFC125
DarkKhaki189 183 107#BDB76BGoldenrod2238 180 34#EEB422
PaleGoldenrod238 232 170#EEE8AAGoldenrod3205 155 29#CD9B1D
LtGoldenrodYello250 250 210#FAFAD2Goldenrod4139 105 20#8B6914
LightYellow255 255 224#FFFFE0DarkGoldenrod1255 185 15#FFB90F
Yellow255 255 0#FFFF00DarkGoldenrod2238 173 14#EEAD0E
Gold255 215 0#FFD700DarkGoldenrod3205 149 12#CD950C
LightGoldenrod238 221 130#EEDD82DarkGoldenrod4139 101 8#8B658B
goldenrod218 165 32#DAA520RosyBrown1255 193 193#FFC1C1
DarkGoldenrod184 134 11#B8860BRosyBrown2238 180 180#EEB4B4
RosyBrown188 143 143#BC8F8FRosyBrown3205 155 155#CD9B9B
IndianRed205 92 92#CD5C5CRosyBrown4139 105 105#8B6969
SaddleBrown139 69 19#8B4513IndianRed1255 106 106#FF6A6A
Sienna160 82 45#A0522DIndianRed2238 99 99#EE6363
Peru205 133 63#CD853FIndianRed3205 85 85#CD5555
Burlywood222 184 135#DEB887IndianRed4139 58 58#8B3A3A
Beige245 245 220#F5F5DCSienna1255 130 71#FF8247
Wheat245 222 179#F5DEB3Sienna2238 121 66#EE7942
SandyBrown244 164 96#F4A460Sienna3205 104 57#CD6839
Tan210 180 140#D2B48CSienna4139 71 38#8B4726
Chocolate210 105 30#D2691EBurlywood1255 211 155#FFD39B
Firebrick178 34 34#B22222Burlywood2238 197 145#EEC591
Brown165 42 42#A52A2ABurlywood3205 170 125#CDAA7D
DarkSalmon233 150 122#E9967ABurlywood4139 115 85#8B7355
Salmon250 128 114#FA8072Wheat1255 231 186#FFE7BA
LightSalmon255 160 122#FFA07AWheat2238 216 174#EED8AE
Orange255 165 0#FFA500Wheat3205 186 150#CDBA96
DarkOrange255 140 0#FF8C00Wheat4139 126 102#8B7E66
Coral255 127 80#FF7F50Tan1255 165 79#FFA54F
LightCoral240 128 128#F08080Tan2238 154 73#EE9A49
Tomato255 99 71#FF6347Tan3205 133 63#CD853F
OrangeRed255 69 0#FF4500Tan4139 90 43#8B5A2B
Red255 0 0#FF0000Chocolate1255 127 36#FF7F24
HotPink255 105 180#FF69B4Chocolate2238 118 33#EE7621
DeepPink255 20 147#FF1493Chocolate3205 102 29#CD661D
Pink255 192 203#FFC0CBChocolate4139 69 19#8B4513
LightPink255 182 193#FFB6C1Firebrick1255 48 48#FF3030
PaleVioletRed219 112 147#DB7093Firebrick2238 44 44#EE2C2C
Maroon176 48 96#B03060Firebrick3205 38 38#CD2626
MediumVioletRed199 21 133#C71585Firebrick4139 26 26#8B1A1A
VioletRed208 32 144#D02090Brown1255 64 64#FF4040
Magenta255 0 255#FF00FFBrown2238 59 59#EE3B3B
Violet238 130 238#EE82EEBrown3205 51 51#CD3333
Plum221 160 221#DDA0DDBrown4139 35 35#8B2323
Orchid218 112 214#DA70D6Salmon1255 140 105#FF8C69
MediumOrchid186 85 211#BA55D3Salmon2238 130 98#EE8262
DarkOrchid153 50 204#9932CCSalmon3205 112 84#CD7054
DarkViolet148 0 211#9400D3Salmon4139 76 57#8B4C39
BlueViolet138 43 226#8A2BE2LightSalmon1255 160 122#FFA07A
Purple160 32 240#A020F0LightSalmon2238 149 114#EE9572
MediumPurple147 112 219#9370DBLightSalmon3205 129 98#CD8162
Thistle216 191 216#D8BFD8LightSalmon4139 87 66#8B5742
Snow1255 250 250#FFFAFAOrange1255 165 0#FFA500
Snow2238 233 233#EEE9E9Orange2238 154 0#EE9A00
Snow3205 201 201#CDC9C9Orange3205 133 0#CD8500
Snow4139 137 137#8B8989Orange4139 90 0#8B5A00
Seashell1255 245 238#FFF5EEDarkOrange1255 127 0#FF7F00
Seashell2238 229 222#EEE5DEDarkOrange2238 118 0#EE7600
Seashell3205 197 191#CDC5BFDarkOrange3205 102 0#CD6600
Seashell4139 134 130#8B8682DarkOrange4139 69 0#8B4500
AntiqueWhite1255 239 219#FFEFDBCoral1255 114 86#FF7256
AntiqueWhite2238 223 204#EEDFCCCoral2238 106 80#EE6A50
AntiqueWhite3205 192 176#CDC0B0Coral3205 91 69#CD5B45
AntiqueWhite4139 131 120#8B8378Coral4139 62 47#8B3E2F
Bisque1255 228 196#FFE4C4Tomato1255 99 71#FF6347
Bisque2238 213 183#EED5B7Tomato2238 92 66#EE5C42
Bisque3205 183 158#CDB79ETomato3205 79 57#CD4F39
Bisque4139 125 107#8B7D6BTomato4139 54 38#8B3626
PeachPuff1255 218 185#FFDAB9OrangeRed1255 69 0#FF4500
PeachPuff2238 203 173#EECBADOrangeRed2238 64 0#EE4000
PeachPuff3205 175 149#CDAF95OrangeRed3205 55 0#CD3700
PeachPuff4139 119 101#8B7765OrangeRed4139 37 0#8B2500
NavajoWhite1255 222 173#FFDEADRed1255 0 0#FF0000
NavajoWhite2238 207 161#EECFA1Red2238 0 0#EE0000
NavajoWhite3205 179 139#CDB38BRed3205 0 0#CD0000
NavajoWhite4139 121 94#8B795ERed4139 0 0#8B0000
LemonChiffon1255 250 205#FFFACDDeepPink1255 20 147#FF1493
LemonChiffon2238 233 191#EEE9BFDeepPink2238 18 137#EE1289
LemonChiffon3205 201 165#CDC9A5DeepPink3205 16 118#CD1076
LemonChiffon4139 137 112#8B8970DeepPink4139 10 80#8B0A50
Cornsilk1255 248 220#FFF8DCHotPink1255 110 180#FF6EB4
Cornsilk2238 232 205#EEE8CDHotPink2238 106 167#EE6AA7
Cornsilk3205 200 177#CDC8B1HotPink3205 96 144#CD6090
Cornsilk4139 136 120#8B8878HotPink4139 58 98#8B3A62
Ivory1255 255 240#FFFFF0Pink1255 181 197#FFB5C5
Ivory2238 238 224#EEEEE0Pink2238 169 184#EEA9B8
Ivory3205 205 193#CDCDC1Pink3205 145 158#CD919E
Ivory4139 139 131#8B8B83Pink4139 99 108#8B636C
Honeydew1240 255 240#F0FFF0LightPink1255 174 185#FFAEB9
Honeydew2224 238 224#E0EEE0LightPink2238 162 173#EEA2AD
Honeydew3193 205 193#C1CDC1LightPink3205 140 149#CD8C95
Honeydew4131 139 131#838B83LightPink4139 95 101#8B5F65
LavenderBlush1255 240 245#FFF0F5PaleVioletRed1255 130 171#FF82AB
LavenderBlush2238 224 229#EEE0E5PaleVioletRed2238 121 159#EE799F
LavenderBlush3205 193 197#CDC1C5PaleVioletRed3205 104 137#CD6889
LavenderBlush4139 131 134#8B8386PaleVioletRed4139 71 93#8B475D
MistyRose1255 228 225#FFE4E1Maroon1255 52 179#FF34B3
MistyRose2238 213 210#EED5D2Maroon2238 48 167#EE30A7
MistyRose3205 183 181#CDB7B5Maroon3205 41 144#CD2990
MistyRose4139 125 123#8B7D7BMaroon4139 28 98#8B1C62
Azure1240 255 255#F0FFFFVioletRed1255 62 150#FF3E96
Azure2224 238 238#E0EEEEVioletRed2238 58 140#EE3A8C
Azure3193 205 205#C1CDCDVioletRed3205 50 120#CD3278
Azure4131 139 139#838B8BVioletRed4139 34 82#8B2252
SlateBlue1131 111 255#836FFFMagenta1255 0 255#FF00FF
SlateBlue2122 103 238#7A67EEMagenta2238 0 238#EE00EE
SlateBlue3105 89 205#6959CDMagenta3205 0 205#CD00CD
SlateBlue471 60 139#473C8BMagenta4139 0 139#8B008B
RoyalBlue172 118 255#4876FFOrchid1255 131 250#FF83FA
RoyalBlue267 110 238#436EEEOrchid2238 122 233#EE7AE9
RoyalBlue358 95 205#3A5FCDOrchid3205 105 201#CD69C9
RoyalBlue439 64 139#27408BOrchid4139 71 137#8B4789
Blue10 0 255#0000FFPlum1255 187 255#FFBBFF
Blue20 0 238#0000EEPlum2238 174 238#EEAEEE
Blue30 0 205#0000CDPlum3205 150 205#CD96CD
Blue40 0 139#00008BPlum4139 102 139#8B668B
DodgerBlue130 144 255#1E90FFMediumOrchid1224 102 255#E066FF
DodgerBlue228 134 238#1C86EEMediumOrchid2209 95 238#D15FEE
DodgerBlue324 116 205#1874CDMediumOrchid3180 82 205#B452CD
DodgerBlue416 78 139#104E8BMediumOrchid4122 55 139#7A378B
SteelBlue199 184 255#63B8FFDarkOrchid1191 62 255#BF3EFF
SteelBlue292 172 238#5CACEEDarkOrchid2178 58 238#B23AEE
SteelBlue379 148 205#4F94CDDarkOrchid3154 50 205#9A32CD
SteelBlue454 100 139#36648BDarkOrchid4104 34 139#68228B
DeepSkyBlue10 191 255#00BFFFPurple1155 48 255#9B30FF
DeepSkyBlue20 178 238#00B2EEPurple2145 44 238#912CEE
DeepSkyBlue30 154 205#009ACDPurple3125 38 205#7D26CD
DeepSkyBlue40 104 139#00688BPurple485 26 139#551A8B
SkyBlue1135 206 255#87CEFFMediumPurple1171 130 255#AB82FF
SkyBlue2126 192 238#7EC0EEMediumPurple2159 121 238#9F79EE
SkyBlue3108 166 205#6CA6CDMediumPurple3137 104 205#8968CD
SkyBlue474 112 139#4A708BMediumPurple493 71 139#5D478B
LightSkyBlue1176 226 255#B0E2FFThistle1255 225 255#FFE1FF
LightSkyBlue2164 211 238#A4D3EEThistle2238 210 238#EED2EE
LightSkyBlue3141 182 205#8DB6CDThistle3205 181 205#CDB5CD
LightSkyBlue496 123 139#607B8BThistle4139 123 139#8B7B8B
SlateGray1198 226 255#C6E2FFgrey1128 28 28#1C1C1C
SlateGray2185 211 238#B9D3EEgrey2154 54 54#363636
SlateGray3159 182 205#9FB6CDgrey3179 79 79#4F4F4F
SlateGray4108 123 139#6C7B8Bgrey41105 105 105#696969
LightSteelBlue1202 225 255#CAE1FFgrey51130 130 130#828282
LightSteelBlue2188 210 238#BCD2EEgrey61156 156 156#9C9C9C
LightSteelBlue3162 181 205#A2B5CDgrey71181 181 181#B5B5B5
LightSteelBlue4110 123 139#6E7B8Bgray81207 207 207#CFCFCF
LightBlue1191 239 255#BFEFFFgray91232 232 232#E8E8E8
LightBlue2178 223 238#B2DFEEDarkGrey169 169 169#A9A9A9
LightBlue3154 192 205#9AC0CDDarkBlue0 0 139#00008B
LightBlue4104 131 139#68838BDarkCyan0 139 139#008B8B
LightCyan1224 255 255#E0FFFFDarkMagenta139 0 139#8B008B
LightCyan2209 238 238#D1EEEEDarkRed139 0 0#8B0000
LightCyan3180 205 205#B4CDCDLightGreen144 238 144#90EE90
LightCyan4122 139 139#7A8B8B

RGB es un modelo de color que agrega rojo (R), verde (G) y azul (B) en varias formas para producir nuevos colores. Este es el origen de su nombre. El modelo de color RGB tiene una amplia gama de aplicaciones, como monitores, luces LED, etc. En la web, también se utiliza RGB para controlar el color de los elementos HTML, como usar la propiedad CSS background-color: rgb(255, 255, 255) para establecer el color de fondo de un elemento. Los valores RGB también pueden representarse con códigos de color hexadecimales, por ejemplo, el valor de color RGB (255 250 250) corresponde al código de color hexadecimal #FFFAFA. Esta herramienta proporciona valores de color RGB comunes y una tabla de comparación de códigos de color hexadecimales correspondientes.

La diferencia entre RGB y CMYK es que el modo RGB es un modelo de color que emite luz directamente, como las pantallas de los monitores, mientras que CMYK depende de la reflexión de la luz y necesita una fuente de luz externa, como en el caso de las revistas y otros materiales impresos.